HELLO

We want to live in peace, in the world full of understanding and open communication.
Join us if you agree. Our world deserves it.

About World Hello Day

Svetový deň pozdravu sa každoročne oslavuje 21. novembra ako memento toho, že konflikty by sa mali riešiť cestou komunikácie a nie použitím sily. Tento sviatok si pripomíname od roku 1973 ako odpoveď na konflikt na Blízkom východe s názvom Yom Kippur.

zdroj: Wikipedia
World Hello Day is a holiday celebrated annually on November 21, to express that conflicts should be resolved through communication rather than the use of force. The annual global event began to be celebrated in 1973 as a response to the Yom Kippur War.

source: Wikipedia

Why?

All the people should communicate to avoid conflicts.

What?

Say HELLO to at least 10 people in the street or in your environment to participate. Don't forget to explain.

When

November 21st, 2015

... and then?

Send this message through the world via yourself, web, video, audio. For example here

What we did for this day?

V škole sa často rozprávame o tom, aká je dôležitá komunikácia. Veľa ľudí nerozpráva, nepoužíva jazyk na vyjadrovanie vlastných názorov, zvlášť na rozprávanie sa o problémoch. Nechceme to takto. Potrebujeme sa rozprávať hneď, ako sa problém vyskytne. Sme obyvatelia otvorenej Európy a cítime sa byť jej súčasťou. Preto komunikujme otvorene.


In school we talk about how communication is important for us. Lots of people don't talk, don't use their language to express their ideas, especially to solve problems. We don't want to go like this. We need to talk more when some conflicts might appear. We are citizens of open Europe and we feel like to be a part of it. Let's communicate in an open way.

Learn about it!

World Hello Day was first created in 1973 in order to show people, especially the people of the Middle East that conflicts can and should be resolved through communication, and not violence.

Follow it!

Take the opportunity to simply greet people, and to recognize how important simple communication is in our daily lives.

Leave message!

We want to give the message of HELLO to the world. We painted, made videos, greeted people in the street, collected their HELLO's, wrote postcards, ...

Our message

Náš svet je veľmi rôznorodý. Je nás tu takmer 7 miliárd rôznych osobností. Okrem toho každý z nás patrí niekam - sme iný náboženstvom, rasou, národnosťou, názormi. Je preto veľmi dôležité, aby sme dokázali medzi sebou vychádzať a viac medzi sebou komunikovali. Ako začať? Jednoduchým HELLO alebo AHOJ alebo DOBRÝ DEŇ ...

Zanechajte svoj pozdrav na nástenke (nižšie alebo na Padlet nástenke) a spojte sa s nami v tejto dobrej veci.

Our world is various. Our Earth carries 7 billion various personalities. Additionally, everyone of us belongs to something - we are different by our religion, race, nationality, opinions. That's why it's very important to be able to get on and to communicate more with each other. How to start? By simple HELLO or HI ...

Leave your HELLO on the wall (below or directly on Padlet wall) to join us for better world.

Prejsť na plnú verziu / Full version

We wrote to ...

Aby sme ukázali svetu snahu o život v mieri, napísali sme o tom aj svetovým autoritám a poprosili ich, aby nám svoje HELLO poslali späť.

We showed our effort for life in peace, so we wrote some postcards to the world authorities and asked them to send their HELLO back.

Barack Obama
the President of the United States of America

Her Majesty Queen Elizabeth II
Queen of the United Kingdom and the other Commonwealth realms

We wrote to the Pope Francis, Mrs Angela Merkel, Mr François Hollande, Mr Kofi Annan, Mr Andrej Kiska, the President of the Slovak Republic, Mr Robert Fico, the prime minister, Mr Juraj Draxler, The Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and lots of people responsible for education, or some political issues.

more

Contact

Address
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina, Slovakia

Webpage
www.doskoly.eu

Facebook
www.facebook.com/sukrzsza